Publication Content

כשמלאכים אוהבים, רומן בהמשכים של מ.אלחיאני
כשמלאכים אוהבים
מ. אלחיאני
כל הזכויות שמורות ©

ספר שני
ברית מילה

קרית שמונה
פורים, 1969

סבתי רחל, בת למשפחת חכמים היתה, רבנים ודיינים היו אבות אבותיה מדור לדור. ומי שאומר רבנים ודיינים, מתכוון לאמר, אנשי חוכמה ובינה ומידות טובות, שאדם קנה את עולמו בהשכלה תורנית בימים ההם, שידע בתחום החול, אם במסחר או במלאכה, היה ענין של קיום, שכל אחד נזדקק לו, בשעה שעסקינן בענייני תורה, נעשה לשם שמים, ולא היה דבר גדול מזה. ואף שסבתי רחל באה מבית של למדנים, היא לא ידעה קרוא וכתוב, והיו מתפלאים כיצד אישה חכמה ונבונה שכזו לא למדה דבר בבית הוריה, שאנשים בישראל לא החשיבו כלל טוהר ויושר והגינות וידיעות שבעל פה, עד כדי כך,שמי שלא רכש תעודה, נחשב לבור ועם הארץ. והנה אני מעיד שלמדתי הרבה בבתי ספר וצברתי גם תעודות, ובכל זאת סברתי שאת עיקר העיקרים רכשתי מסבתי רחל, שתזכה לחיים ארוכים ולמקום כבוד בצילו של מלך המלכים. תשאלו אותי על שום מה ראויה אישה שאינה יודעת קרוא וכתוב לכבוד גדול שכזה? ואענה לכם בפשטות, משום שידעה מה שנשכח ונעלם מרבים. היא זכרה את כל התורה שלא נכתבה ואת כל אותם דברים שלא נמצא להם מקום בספרי קודשינו, שלא היה מקום לכל, ומכיוון שהיו ראויים לשמירה, היא זכתה לזכור אותם, שעברו מאם לביתה בפרהסיה, כאילו היו סיפורים ואגדות סתם, אף שחוכמה גדולה היתה טמונה בהם. סיפורים רבים סיפרה לי סבתי רחל עוד בבטן אימי, ועודני שב אליה לשמוע הדרנים, שמשנטלתי על עצמי להשלים את המלאכה שהותיר אבי בידי, היא היתה מושיע לי, ולזכותה נזקפים דברים אלה שאני מספר לכם.

‘היו ימים,’ אמרה לי סבתא רחל,’שחשבו אשה עקרה, לאבן שאין לה הופכין, ולא היה טעם לחיי איש ללא ילדים, כי כתר הקיום יוחס ללידת זכרים, שישאו שם משפחה לדורות. ומה עשו בני זוג ללא ילדים? הם עלו לקברות קדושים להפיח רוח חיים בנשואים טפלים. ואתה חושב שזה לא עזר? זה עזר ואפילו עזר מאוד. קברות קדושים שעברו מן העולם, היו מרכזי הרפוי שלנו. כן, במקומות האלה קראו נסים ונפלאות. וכלם אמרו שהכל קרה בזכות הצדיק, לא בזכות זה שלקחו חופש ונחו וניתחדשו באהבה ורננה. כי מי דיבר על אהבה ודברים שכאלה בימים ההם? אנשים היו מסורים ואהבתם היתה נצורה עמוק בתוככי לבם. כן, אהבה של אז, היתה אהבה אמיתית, ולא ידענו גירושים ופרידות ודברים שכאלה. בימים ההם, כשנתמלאה רחם עקרה, אם בבן זכר ואם בבת חביבה, צהלולים הכריזו לכל, שאשה נתעברה, ואמרו תודה, והיללו צדיקים קרובים ורחוקים, וגם רופאים, אם ידם היתה בדבר. ומאותו רגע, מצווה היה להנעים חיי אישה הרה, שתביא לעולם ילד בריא ושלם, שאין גדול מלידה להשלים את היצירה!’

אהבתי לשמוע את סיפורי זקני. למדתי מהם מה שהיה חסר לי בימי לימודי בבתי ספר, שיש מקום גם להאמין וגם להטיל ספק, שלא מזיק לעלות לקברות צדיקים, אבל חשוב לא פחות שזוגות יקדישו זמן לעצמם, לנוח ולאהוב, אם רוצים ילדים!

על בואי לעולם, הודיעה אימי בלחש לסבתי אסתר, ולמרות שבני משפחתי חיו בישראל, רחוק מארץ המגרב, צהלולים הכריזו על התעברות מרים הספרנית, ממבצר תל חי שבצפון ועד משתלת הקרן קיימת לישראל, שבדרום קרית שמונה. ומשכל העיירה ידעה שנועדתי לבוא לעולם, אפילו זעטוטים השכילו לאחל כל טוב לאימי, שהיתה עולם ספרים עבורם, שידעה לספק את צרכי הכל באהבה ובמסירות, שלא נודעו בישראל, שפקידים היו ונותרו בעלי שררה, כאילו אזרחים נולדו לשרת אותם ולא להפך!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>