Publication Content

קשרי הון שלטון ועתיד ישראל
קשרי הון שלטון ועתיד ישראל
2014 ©מ. אלחיאני

בישראל נוהגים להסתכל על מזרח אירפה כשמדברים על אוליגרכים. מחאה באוקראינה הביאה לסילוקו של ינוקובסקי, ולא פסחה על האוליגרך שלו רינת אחמיטוב, שיושב בלונדון על הון עתק, שנצבר על חשבון הציבור. שלטונו של ראש ממשלת טורקיה התערער בשל קשרי מקורביו לפרויקטי בניה גדולים. ואצלנו, אלדד יניב היטיב לחשוף מה שכולנו ידענו, שהשחיתות פשה בישראל, עד שנטבעה בלשוננו כאילו אין מוצא ממנה, כי ‘ככה זה’ ‘אין מה לעשות.’

‘קשרים’ נתנו ועודם נותנים עדיפויות לחברי מפלגות, חברי הסתדרות, וכל מיני מקורבים, שהתעשרו על חשבון החברה הישראלית במשך דורות. מפא”י סיפקה כוח עבודה זול (עולים מארצות ערב) לקיבוצים, לאירגוני שווק כגון תנובה, למפעלי הסתדרות העובדים, בין בעלי מפעלים מקורבים אחרים, וגם סיבסדה אותם במענקים והלוואות זולות והוסיפה עליהם הגנה מפני יבוא באמצעות מסוי חוסם…

גורמים מקושרים עשו הון עתק באמצעות רשיונות בניה, וזכיונות בלעדיים בתחומים שונים על חשבון אזרחי ישראל. מחירי מופקעים בכל תחומי החיים בישראל, במזון, דיור, מכוניות וכל דבר אחר העשירו וממשיכים להעשיר מי שנקשר לבעלי שררה. מרבית המשאבים בישראל, ים המלח, גז, חברות ממשלתיות והסתדרותיות נמסרו בזול, בתהליך הפרטה שהעשיר מקורבים בודדים, וריכז את העושר בידי מעטים. רק עיוור אינו יכול לראות איך קשרי הון שלטון השחיתו את ישראל.

הקפיטליזם הישראלי, ‘השיטה’ הנודעת לשימצה, לא רק שאינה הוגנת, היא גם פוגעת בפריון בטווח הארוך. אילתור, מתן זכיונות בלעדיים ומונופולים, גורמים לעיוותים בכלכלת ישראל, מונעים תחרות הוגנת, ומדכאים יוזמה וכשרון מלבוא לידי בטוי בתרומתם למשק. ואם ראשי העם מרשים לעצמם ליחס לעצמם מכל טוב, למה לא פקידים מן השורה? משום כך, אזרחי ישראל קשורים בעוותות ביורוקרטיים אין סופיים ומייאשים.
נכון שלאחרונה, יותר ויותר בעלי שררה מושחתים נחשפים, חלקם נותנים דין וחשבון בבתי משפט, ויש אפילו מאמץ, ולו למראית עין, לחוקק חוקים ולתקן תקנות כדי לצמצם עיוותים, אבל נותר עוד הרבה לעשות. ממשלות ישראל חייבות לפעול לשבירת מונופולים, לעודד יותר תחרות, להבטיח מכרזי אמת ולדאוג שלא יהיו תפורים, כולל רדיפת במשפט נוטלי טובות הנאה ושוחד.

דור צעיר של ישראלים משכילים, מעמד הביניים החדש של ישראל, חייב לעמוד על המשמר, להוציא מהלקסיקון מטבעות לשון כגון ‘ככה זה’ ‘ואין מה לעשות’ על מנת לדרוש שלא יהיה כך ולעשות טוב יותר. וטוב יעשו מנהיגי ישראל אם ישימו לב לדרישות המעמד הבינוני החדש על מנת לתקן את דרכיהם ולפעול למען הכלל ולא רק למען עצמם, אחרת לא תצא טובה לא להם ולא לישראל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>