Publication Content

שורקי יצחק, רבי, מסורת בעידן המודרני- חכמים ספרדים בדורות האחרונים
ביקורת ספרים: “מסורת בעידן המודרני” מסדרת “עם הספר”
הספר “מסורת בעידן המודרני- חכמים ספרדים בדורות האחרונים” בעריכת הרב יצחק שורקי הוא יוצא דופן. בניגוד לרוב הספרים בסדרה, הספר הזה מכיל ליקוטים מתוך ספריהם של מחברים שונים והוא איננו מכיל ספר או ספרים מלאים. מכיוון שמדובר בספרים שאינם מצויים כל כך, אני רואה בכך ברכה שהצליחו להביא בפני הקורא סקירה יפה של מחברים שונים:
- הרב אליהו בן אמוזג
- הרב יוסף חיים, ה”בן איש חי”
- הרב משה כלפון הכהן
- הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל
- הרב יוסף משאש
- הרב חיים דוד הלוי
- הרב יהודה אשכנזי (מניטו)
על פי השמועות, הספר הזה יצא לאור כאפליה מתקנת. כאשר הוצאת ידיעות ספרים גילו שמהעת החדשה יש להם רק מחברים אשכנזים, הם החליטו להוציא לאור גם ספר עם דבריהם של חכמים ספרים בדורות האחרונים. אם המטרה של סדרת עם הספר היתה להוציא לאור בהוצאה חדשה את הספרים שנמצאים בכל ארון ספרים יהודי בסיסי, אזי עם כל הצער שבעולם צדקו אנשי ההוצאה בכך שהעלימו את החכמים הספרדים. הרי בינינו, למעט הבן-איש-חי שספריו נמצאים כמעט בכל בית כנסת, מי ראה לאחרונה ספר של אחד מהחכמים האחרים באחד מבתי הכנסת שהוא פוקד? היוצא דופן הנוסף הוא הרב חיים דוד הלוי, שספריו נמצאים, גם אם לא בהמוניהם.

מאידך, אם מטרת סדרת “עם הספר” היתה להוציא לאור את ספריהם של המחברים שראוי לכל בן העם היהודי להכיר, אזי עשה נכון המו”ל, והוא השיג בכך את הציבור שלנו, שראוי לכל אחד להכיר את חכמים אלו ואת דבריהם.

העורך של הספר ומי שכתב את ההקדמה לספר הוא הרב יצחק שוראקי, רב קהילה של יוצאי צפון אפריקה בירושלים ומנהל תוכנית ב”ממזרח שמש”. הספר איננו רק לקט מדבריהם של חכמי המזרח בתקופה המודרנית, אלא מנסה להציג קו מסויים (שלא בהכרח באמת היה בקוזנזוס בקרב כל חכמי יהודי המזרח) – שחכמי המזרח דגלו בקבלת ובאימוץ המדע והחכמה שהמודרנה הביאה איתה.

רוב הקטעים המובאים בספר הינם מחשבתיים (חלקם כתובים בלשון המליצי הידוע של חכמי המזרח), אך ישנם גם קטעים הלכתיים העוסקים בענייני צדק וצדקה ופה ושם יש מעט קטעים הקשים יותר לקריאה שוטפת של תשובות הלכתיות. הדבר שהכי חסר בספר הוא תוכן עניינים פשוט המאפשר לקורא לראות בחטף אילו קטעים מכיל הספר ובאיזה עמוד נמצא הקטע שהוא מחפש.

הקטעים שאני נהנתי מהם במיוחד היו הקטעים המדברים על פסיקת הלכה מהרב חיים דוד הלוי, הרב יוסף משאש והרב בן ציון מאיר חי עוזיאל (את אחד מהקטעים הללו הבאתי כאן). גם דברי המחשבה של הרב “מניטו” היו עבורי חידוש מבורך, ועל אף ששמעתי את שמעו של האיש זו היתה הפעם הראשונה שממש נפגשתי עם דבריו.

לא ניתן לסיים את הרשימה הזו מבלי להתייחס למה (או למי) שלא הובא בספר, בסוג של שתיקה רועמת. כל החכמים בספר “מסורת בעידן המודרני” הינם בעולם האמת, כך גם יתר המחברים שספריהם הוצאו לאור במסגרת “עם הספר”. אך דווקא בספר זה היה מן הראוי לתת לפחות התייחסות מינימלית לחכם הספרדי הפופולארי ביותר וכנראה החשוב ביותר בחמש מאות השנים האחרונות (את הקביעה הזו לא אני המצאתי, אלא שמעתי מאדם הגדול ממני), הלא הוא הג”ר עובדיה יוסף שעוד בחי

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>