Publication Content

לזוהרה הזוהרת מאת אבי סילוק
יום ההולדת ה-74 של זוהרה אלפסיה כהן:
המחבר אבי סילוק

לזוהרה הזוהרת.
לכל מקום דוהרת.

גם בריאה וגם חולה.
הכל היא יכולה!

תגיע בטרמפ, בן או מונית.
לפגישה משפחתית או המונית.

שותה רק פאנטה שעושה לה טוב.
בצמוד לה סל המקפידה לסחוב.

יש בו מכל טוב , “פאקייה” ומגדנות.
אבל בעיקר שפע מתנות.

שום אירוע אינה מפספסת.
אם צריך!! ברגליה מטפסת!! (בת 74 אמרנו….)

לא שוכחת לצלצל לשלום לדרוש.
את שמות כולם בצרור לפרוש.

את זאת עלי, לכם להזכיר!
יש לה מכרים בכל כפר ועיר.

היא תלך לכל אירוע שמחה.
גם אם היא לא כל-כך צריכה!??

הילולות זה בטח מצווה גדולה.
לשם-כך בריאות מאי-שם דולה!!

או לא עלינו אזכרות ולוויות .
שם, לא שוכחת לחלק הנחיות.

פיה מפיק מרגליות וברכות.
תוך כדי ציטוט כמה הלכות.
לא תמיד ברורים לה משמעותם.
היא שייכת לדור שהוטבע בחותם.
חותם של נעשה ונשמע.
גם אם לעולם לא נדע!!
מפיה, שמות צדיקים עולים ובאים.
כל צדיק מקבל תפקיד מתאים.
למלאכי השרת יש לה תפקיד.
היא תחזור עליו כמו תקליט.
אך כשהיא מתחילה בלהט לדבר.
מי יכול עליה להתגבר?
קשה את דבריה לקצר.
שלא נדבר על לצנזר.
לא חשוב אם היא מפריעה.
חשוב לה מיד להביע דעה!!
כולנו אוהבים אותך דודה.
נמרצת תוססת וחמודה.
תרבי שנים לחיות.
מאושרת ובריאה להיות
נכדים ונינים לרוב.
אותם תזכי לאהוב.
האל ישלח חוסן ובריאות.
שזורת זהב במחט וחוט.
שתזכי לקבל מאחרים תמיכה.
הרבה יותר ממה שאת צריכה.
לא פחות ממה שתרמת ועשית.
גם פיזית וגם רגשית !!
שנפגש גם בשנה הבאה כרגיל.
קורנים מאושר וגיל. (תרתי משמע. גיל=מספר השנים וגם שמחה)

אוהב: אבי.ס

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>